Тръжна процедура по реда на ПМС 118/2014 г., на бенефициент "Вимобайл" АД по Договор №BG01PO003-1.1.03/СПП-02-19/22.05.2013

30.09.2015 г.

Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет:

"Маркетингово проучване и стратегия за пазарна реализация на иновативната услуга Vmobile", в изпълнение на Договор №BG01PO003-1.1.03/СПП-02-19/22.05.2013 при условията на ПМС 118/2014."

Документация (.zip)

Въпроси и отговори (30 септември 2015 г.)


Въпрос: Възникна един въпрос относно попълването в образеца на офертата на срока за изпълнение на поръчката по отделните позиции.

Предполагам, че срокът в двете оферти трябва да е еднакъв и да отразява изпълнението на цялата поръчка, а не само на отделната позиция (т.е двата срока не се сумират), правилно ли разбирам?

Ако например срокът за изпълнение на позиция 1 е 20 дни, а на позиция 2 - 30 дни, тогава какво се пише в офертите – 50 дни или в едната оферта 20, а в другата 30?

Отговор: Срокът в двете оферти може да е различен, но за да не стане объркване относно изпълнението на цялата поръчка, може да приложите план-график на планираните дейности по проекта, от който да е видно, какъв ще е срокът за изпълниние на позиция 1, позиция 2 и общия срок за изпълнение на цялата оферта.

Във вашият пример: ако срокът за изпълнение на позиция 1 е 20 дни, а на позиция 2 - 30 дни, тогава в едната оферта се пише 20 дни, а в другата -30дни.

Поддържаме всичко


Гласовите ни услуги са достъпни и с приложение за твоя Android смартфон или таблет.

прочети повече
Изтегли от Google Play
Поддържаме всичко


Гласовите ни услуги са достъпни с приложение за твоето BlackBerry.

прочети повече
Поддържаме всичко


Гласовите ни услуги са достъпни с приложение за твоя iPhone, iPad или iPod.

прочети повече
Поддържаме всичко


Гласовите ни услуги са достъпни със софтуерен телефон за твоя персонален компютър, работещ под Windows XP и по-нови операционни системи.

прочети повече
Поддържаме всичко


Гласовите ни услуги са достъпни с приложение за твоята Nokia, работеща под Symbian.

прочети повече
Можем да се похвалим със
165 383
регистрирани потребители
507 389
изтеглени приложения
17 477 920
разговора

Запитване

Задайте ни въпрос и ние ще се постараем да Ви отговорим възможно най-бързо
*Всички полета са задължителни
Изпрати